Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


Η Αβυσσος των ξενόγλωσσων πτυχίων (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ) 
Εκπαίδευση στην πόλη μας

Τα θέματα που μας απασχολούν σχετικά με τα πτυχία ξένων γλωσσών είναι πολλά: Ποιο πτυχίο να επιλέξω (για μένα ή το παιδί μου;) Ποιες οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων πτυχίων; Πόσα επίπεδα υπάρχουν; Τι είναι τα νεοεμφανισθέντα Κρατικά Πτυχία Γλωσσομάθειας; Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας καλούν να είμαστε άρτια ενημερωμένοι και κατατοπισμένοι σχετικά με τα θέματα αυτά: πέρα από την παγκοσμιοποίηση, την ενωμένη Ευρώπη, και τις πολυεθνικές εταιρείες, ειδικά εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε μία αναφορά στα πτυχία γλωσσομάθειας Αγγλικών και Γαλλικών που αναγνωρίζονται επίσημα,  με βάση την Εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 343-18/12/2002.

Τα πτυχία.

Με πτυχίο άριστης γνώσης γλώσσας αποδεικνύεται η επάρκεια γνώσης της γλώσσας και προς το παρόν μπορεί ο κάτοχός του να αποκτήσει την άδεια διδασκαλίας της γλώσσας σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η άριστη γνώση των Αγγλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • Certificate of Proficiency in English (Πανεπιστήμιο Cambridge, UK)
 • Certificate of Proficiency in English (Πανεπιστήμιο Michigan, USA)
 • Certificate in Proficient Communication (Edexcel International London Examinations)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ (Ν. 2740/1999)

Η άριστη γνώση των Γαλλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • Δίπλωμα Alliance Française
 • Πιστοποιητικό DALF - Option Lettres
 • Sorbonne II (Diplôme de Langue et Littérature Françaises ή Diplôme d’Études Françaises έως το 1999)
 • Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ (Ν. 2740/1999)

Η πολύ καλή γνώση των Αγγλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • Certificate in Advanced English (Πανεπιστήμιο Cambridge, UK)
 • Advanced Level Certificate in English (ALCE) (Ελληνοαμερικανική Ένωση)
 • Certificate in Advanced Communication (Edexcel International London Examinations)
 • Βαθμολογία 785 και άνω στο Test of English for International Communication (TOEIC), του Educational Testing Service / Chauncey, USA)

Η πολύ καλή γνώση των Γαλλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • Diplôme d’Études Supérieures (DES) (μέχρι το 1996)
 • DELF 2nd Degré (ενότητες Α5 και Α6)
 • Certificat Pratique de Langue Française (Sorbonne I)

Η καλή γνώση των Αγγλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • First Certificate in English (Πανεπιστήμιο Cambridge, UK)
 • Michigan Certificate of Competency in English (Πανεπιστήμιο Michigan, USA)
 • Certificate in Upper Intermediate Communication (Edexcel International London Examinations)
 • Βαθμολογία 505 και άνω στο Test of English for International Communication (TOEIC), του Educational Testing Service / Chauncey, USA)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι (Ν. 2740/1999)

Η καλή γνώση των Γαλλικών αποδεικνύεται με τα εξής πτυχία:

 • DELF 1er Degré (Ενότητες Α1, Α2, Α3, Α4)
 • Certificat de Langue Française (μέχρι το 1996) Γαλλικά Ινστιτούτο Αθηνών
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι (Ν. 2740/1999)

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται εδώ είναι τα πιο συνήθη. Η εφημερίδα αναφέρει ότι σε όλα τα επίπεδα γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά από άλλα πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης, απόδειξη άριστης γλωσσομάθειας είναι το πτυχίο τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας από ΑΕΙ της Ελλάδας ή ισότιμο από το εξωτερικό, οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο (ή βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών) ξενόγλωσσου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό, όπως επίσης και η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το ΥΠΕΠΘ.

Η ουσία

Παρ’ όλα αυτά, στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πτυχία, διπλώματα και «χαρτιά» δεν έχουν καμία αξία εάν δεν ξέρουμε να μιλάμε καλά την ξένη γλώσσα. Εδώ και μία δεκαετία περίπου, διανύουμε μία περίοδο ραγδαίων αλλαγών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπου οι θέσεις εργασίας αναπόφευκτα απαιτούν τη γνώση και την έμπρακτη χρήση της ξένης γλώσσας. Επιβάλλεται να μάθουμε σωστά τις ξένες γλώσσες, και να έχουμε μία συνεχή επαφή με αυτές. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές συνθήκες.Καταχωρήθηκε την: 14/02/2008
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!