Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


Δια Βίου Μάθηση και Τοπική Ανάπτυξη - Ο Ρόλος της Πόλης - Η Συμβολή της Κατάρτισης (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΣΤΡΟΣ) 
Εκπαίδευση στην πόλη μας

Αν ρωτήσεις ένα σύγχρονο επιχειρηματία ποιο είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησής του, δεν θα σου απαντήσει ότι είναι τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικές καταθέσεις της, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό της, ιδιαίτερα δε οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Ανάλογα, το σημαντικότερο κεφάλαιο, η σημαντικότερη περιουσία μιας πόλης, δεν είναι τα ακίνητά της, οι δρόμοι και τα δίκτυά της, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό της. Δηλαδή, όσοι γεννήθηκαν στην πόλη, όσοι έζησαν και μεγάλωσαν έστω κι αν δεν μένουν σήμερα σ’ αυτήν (οι «ετεροδημότες» της) και φυσικά όσοι σήμερα κατοικούν ή και εργάζονται στην πόλη. Αυτό δε που έχει πράγματι ιδιαίτερη αξία, είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ανθρώπων της. Γιατί οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να αποκτήσει όλα τα άλλα.

Η άποψη τούτη αναγνωρίζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη και γι’ αυτό αποτελεί πρώτης προτεραιότητας ευρωπαϊκή πολιτική, η διαμόρφωση της «Κοινωνίας της Γνώσης».

Όταν αναφερόμαστε στη «γνώση» δεν εννοούμε μόνο την τυπική εκπαίδευση που μας δίνει το σχολείο και την τυπική κατάρτιση που αποκτούμε στην επαγγελματική σχολή. Εννοούμε όλα όσα μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, εννοούμε δηλαδή τη «δια βίου μάθηση». Αυτό άλλωστε θυμίζει πολύ εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες: «γηράσκω αεί διδασκόμενος».

Το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της πόλης στη «δια βίου μάθηση», φαίνεται από μια πρόσφατη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την ανακοίνωση αυτή, προσκαλούνται να υποβάλλουν προτάσεις ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, μαζί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, «για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής διάστασης της δια βίου μάθησης».

Ποιοι είναι οι λόγοι που αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται και στηρίζει τις πόλεις;

Απλούστατα , γιατί μια ζωντανή πόλη είναι ένα ανοιχτό σχολείο για τους ανθρώπους της. Και εξηγούμαι:

 -
Στην πόλη λειτουργούν τα σχολεία του τυπικού εκπαιδευτικού
   συστήματος, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, που
   παρέχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες
   στον άνθρωπο ως πολίτη και ως εργαζόμενο.
 -
Στην πόλη λειτουργούν και επαγγελματικές σχολές, όπως είναι τα
   Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια -Τ.Ε.Ε. (που είναι ισότιμα με
   τα Λύκεια) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ι.Ε.Κ.,
    που προσφέρουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 - Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δίνουν τα Κέντρα
   Επαγγελματικής Κατάρτισης -Κ.Ε.Κ. Σημειώνω ότι η αρχική και η
   συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δεν απευθύνονται σήμερα
    πια μόνο στους νέους, αλλά σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις
   κατηγορίες του πληθυσμού, δηλαδή αποτελούν «δια βίου
    κατάρτιση».

Παράλληλα, όμως με τις παραπάνω μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αποτελούν γνωστές μορφές μάθησης, σήμερα αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται και άλλες μορφές, που είναι οι ακόλουθες:

1. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούμε ως επαγγελματική εμπειρία.

2. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούμε από ένα «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας» ή προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι η σχολή γονέων, τα μαθήματα για «πρώτες βοήθειες», η επιμόρφωση για την αντιμετώπιση βίαιων γεγονότων και καταστροφών, τα μαθήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την «αειφόρο ανάπτυξη» κ.α.

3. Οι κοινωνικές γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούμε κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησής μας. Δηλαδή, οι ικανότητες που αποκτούμε στο να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με τους άλλους, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να αναπτύσσουμε την δημιουργικότητά μας (αυτή που σήμερα ονομάζουμε «επιχειρηματικότητα»), να αντιλαμβανόμαστε τους σύγχρονους κώδικες επικοινωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα τις κρίσιμες καταστάσεις, να επιλύουμε τις συγκρούσεις με το διάλογο κλπ.

Αυτές τις κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες τις αποκτούμε με «άτυπες μορφές μάθησης» κατά τη διάρκεια της ζωής μας, δηλαδή:

 -
Στο πλαίσιο της οικογένειας, του άμεσου κοινωνικού
   περιβάλλοντος,    της γειτονιάς που μεγαλώνουμε,
 - Στους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούμαστε: στο
   συνδικαλιστικό σωματείο, τον πολιτιστικό φορέα, τον αθλητικό ή
   φυσιολατρικό σύλλογο, την εθελοντική κοινωνική οργάνωση κλπ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ρόλος της πόλης είναι σημαντικός, γιατί η Δημοτική αρχή της πόλης μπορεί να περιλάβει στο δημοτικό πρόγραμμα όλα τα μέτρα που θα στηρίζουν και θα υποβοηθούν τη «δια βίου μάθηση» των ανθρώπων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας Δήμος θα πρέπει:

1. Να ενεργοποιήσει τα δικά του όργανα και τις δομές του: τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

2. Να συνεργάζεται με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ΟΑΕΔ.

3. Να συνεργάζεται με όλες τις δομές της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην πόλη: τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Σχολικά Συμβούλια και τις Σχολικές Επιτροπές, τα Ι.Ε.Κ. και τα Κ.Ε.Κ.

4. Να συνεργάζεται και να υποβοηθά το συντονισμό της μαθησιακής δραστηριότητας όλων των κοινωνικών φορέων της πόλης, που ασχολούνται με την κοινωνική μέριμνα, την πολιτιστική δραστηριότητα, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, την αναψυχή.Καταχωρήθηκε την: 13/02/2016
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!