Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


10η & 11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την 10η & 11η συνεδρίασή του, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2006 και ώρα 21.00, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

10η Συνεδρίαση

1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων, που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Δημοτικών Εκλογών στους Συνδυασμούς των Υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

11η Συνεδρίαση

1. Ανακοινώσεις κ.Δημάρχου.

2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

3. 8η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού, οικ.έτους 2006.

4. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2006.

5. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 20/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου Ν.Ιωνίας, που αφορά στη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ.έτους 2006.

6. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 17/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ν.Ν.Ι.Α., που αφορά στη ιη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ.έτους 2006.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Ιωνίας, του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με στόχο την "Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος".

8. Έγκριση μελέτης της εργασίας Δημιουργία Δημοτικής Πύλης του Δήμου Ν.Ιωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών προϋπολογισμού 311.780,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

9. Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κ.Π.Σ.

10. Οριοθέτηση Λαϊκών Αγορών.

11. Έγκριση αγοράς ανοιχτού ημιφορτηγού της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.

12. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης επικείμενων κτισμάτων και μανδρότοιχων επί ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την διάνοιξη της οδού Αδριανού στο Ο.Τ. 140Β.

13. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την παράλληλη μετατόπιση ανωνύμου οδού μεταξύ Ο.Τ. 445Β - Ο.Τ. 445 και χαρακτηρισμού του ως "Πεζόδρομου".

14. Διαδικασία ανάθεσης του έργου "Αποπεράτωση 14ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ιωνίας".

15. Διαδικασία ανάθεσης του έργου "Αποπεράτωση 3ου, 9ου, 15ου, 22ου Νηπιαγωγείων Ν.Ιωνίας".

16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου "Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ.

17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Βελτίωση υποδομών ασφαλείας - λειτουργίας πέριξ των εγκαταστάσεων του ΑΘΗΝΑ 2004.

18. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση υποδομών χώρων αναψυχής και χώρων περιπάτου Δήμου Ν.Ιωνίας".

19.Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανακατασκευή πεζοδρομίου οδού Σινώπης".

20.Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

21. Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.

22. Έγκριση δαπάνης για εκδήλωση της Σχολής Γονέων.

23. Επιστροφή εγγυήσεων.Καταχωρήθηκε την: 16/06/2006
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!