Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


9η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του, την Δευτέρα 3 Ιουλίου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανακοινώσεις  κ. Δημάρχου.
 2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
 3. Κοπές δενδρών.
 4. Χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Ανανέωση της προσδιορισθείσης θέσεως στάθμευσης για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Αλαμάνας στο Ο.Τ. 219 (μεταξύ Βοσπόρου και Κασταμονής).
 6. Ανανέωση ως προσδιορισθείσης θέσεως στάθμευσης για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Ακριτών Ο.Τ. 213 (μεταξύ Ακροπόλεως και Κασταμονής).
 7. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση κατά μήκος του πεζοδρομίου στην οδό Αλ.Σινιόσογλου και Φιλικής Εταιρείας (Ο.Τ. 174).
 8. Συζήτηση επί κατατεθέντος υπομνήματος της Δ.Α.Σ.Ι., σχετικά με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση της Σόλωνος.
 9. 7η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού, οικ. έτους 2006.
 10. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 25/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ν.Ιωνίας, που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2006.
 11. Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων Δ.ΕΠ.Ε.Α., οικ. έτους 2005.
 12. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 41/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ν.Ιωνίας που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων-εξόδων, οικ. έτους 2004
 13. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 17/2006 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ν.Ιωνίας που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων - εξόδων, οικ.έτους 2005
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Ιωνίας, του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με στόχο την "Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος".
 15. Έγκριση εβδομαδιαίας εργασίας 7 ημερών για το γραφείο Δημοτικής Κατασκήνωσης, του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για το έτος 2006.
 16. Προμήθεια ανοιχτού ημιφορτηγού της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
 17. Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Εφαρμογής Φωτεινής Σηματοδότησης σε κόμβους της οδού Κασταμονής, για την υλοποίηση της τροποποιητικής μελέτης διαμπερούς κυκλοφορίας".
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: "Ανακατασκευή πεζοδρομίου οδού Σινώπης".
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων.
 20. Έκθεση δαπάνης για εκδήλωση της Σχολής Γονέων.


Καταχωρήθηκε την: 04/07/2006
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!