Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2007 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν.Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα - Αγ. Γεωργίου 40) την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20.30, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων
3. Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δέντρων.
4. Αναστολή έκδοσης οικονομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ.425 του Δήμου Ν.Ιωνίας.
5. 2η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού.
6. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων, έτους 2007.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «3η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «4η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «6η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «7η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «8η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «9η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «10η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
17. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «11η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
18. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «12η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
19. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «13η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
20. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «14η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
21. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «15η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
22. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «16η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
23. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «17η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
24. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δήμου Ν.Ιωνίας» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
25. Ορισμός εκπροσώπων στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας.
26. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προσυμβατικής διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150(σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Ν.Ιωνίας), με τη μέθοδο Σ.Ι.Δ.Τ.
27. Παράταση της προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υποδομών χώρων αναψυχής και χώρων περιπάτου Δήμου Ν.Ιωνίας».
28. Ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Ολισθηρότητας κατωφέρειας οδού Λ. Βύρωνος (από Δημοσθένους έως Ηλίου), στη ΔΕΠΕΑ.
29. Ανάθεση του έργου «Εργασίες συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων σε σχολεία», στη ΔΕΠΕΑ.
30. Ανάθεση του έργου «Μικροεπεμβάσεις χρωματισμοί σε σχολεία του Δήμου, λόγω συνήθους φθοράς», στη ΔΕΠΕΑ.
31. Έγκριση μελέτης της εργασίας «Δημιουργία και λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών»
32. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών υποδομών και προσπελασιμότητας πεζών στο Υπερτοπικό Κέντρο του Δήμου Ν.Ιωνίας» (κωδικός αριθμός έργου στο ΟΠΣ 104138)
33. Καθορισμός Δικαιούχων του Ανωτάτου Επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεως για κάθε μήνα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσιακές ανάγκες από τα όργανα των ΟΤΑ.
34. Έγκριση μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) για τη Δημοτική Κατασκήνωση για το έτος 2007.
35. Ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση απόρων
36. Εκδήλωση Σχολής Γονέων

 
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος ΤσοπανίδηςΚαταχωρήθηκε την: 22/02/2007
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!