Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


Eπίλυση Προβλημάτων στην E.E. 
Χρήσιμες συμβουλές

Το SOLVIT είναι ένα on-line εξωδικαστικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων το οποίο ασχολείται με κάθε διασυνοριακή διαφορά που προκύπτει μεταξύ επιχείρησης ή πολίτη και μιας εθνικής  δημόσιας αρχής, λόγω κακής εφαρμογής των νόμων της εσωτερικής αγοράς.
Το δίκτυο στοχεύει να δώσει λύση σε κάθε καταγγελία σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Το SOLVIT μπορεί να παρέχει βοήθεια και να προσφέρει ουσιαστική λύση όταν ένας πολίτης αποφασίσει να σπουδάσει, να εργαστεί, να παντρευτεί ή να συνταξιοδοτηθεί σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτό στο οποίο κατοικεί, όπως επίσης και σε περιπτώσεις όπου ένας πολίτης δραστηριοποιείται επαγγελματικά και επιχειρηματικά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρoβλήματα μπορεί να προκύψουν στην αναγνώριση κάποιων δικαιωμάτων, λόγω κακής ερμnνείας των σχετικών νόμων από τις δημόσιες αρχές  ή ακόμα και λόγω ελλιπούς ενημέρωσης του πολίτη ή της επιχείρησης  (π.χ. αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, άδεια παραμονής, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακά δικαιώματα, φορολογία, κλπ).
FIN- ΝΕΤ: Το Δίκτυο Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών δημιουργήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2001, έχοντας ως στόχο τη στήριξη και επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν σε διασυνοριακές συναλλαγές σχετικά με Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες .  Το Δίκτυο αναλαμβάνει να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον αρμόδιο φορέα που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση της διαφοράς και να πληρoφoρήσει τον καταναλωτή για τις επιλογές  που διαθέτει με στόχο την επίλυση του προβλήματός του. Παράλληλα, οι φορείς του δικτύου αναλαμβάνoυν την διευθέτηση της καταγγελίαs, μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι κανόνεs λειτουργίας του.
Στην Ελλάδα στο δίκτυο FIN - ΝΕΤ ανήκουν οι εξής υπηρεσίες:
1. Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικnς της  ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης αρμόδια για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (Tηλ: 210 3806389) και
2. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Τηλ: 210 3376700)


Καταχωρήθηκε την: 07/03/2012
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!