Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


Τρώω κρέας... ...Nαί, αλλά τι ακριβώς; 
Χρήσιμες συμβουλές

Aπό την 1η Ιουνίου 2003, νέοι και αυστηρότεροι κανόνες της Ε.Ε. διέπουν τη σήμανση των προϊόντων με βάση το κρέας, οπότε θα δίνεται στον καταναλωτή καλύτερη πληροφόρηση για το τι τρώει. Την 1η lανουαρίου άρχισε να ισχύει μία Οδηγία με την οποία τροποποιείται η σημερινή νομοθεσία της Ε.Ε. περί σημάνσεως, ώστε να τεθεί σε στενότερο πλαίσιο ο όρος «κρέας», για τη σήμανση των προϊόντων με βάση το κρέας, όπου έως τα τέλη Ιουνίου 2003 προβλεπόταν περίοδος διπλής κυκλοφορίας για τα προϊόντα που αφορά η οδηγία.
Ο καταναλωτής εν γένει αντιλαμβάνεται τον όρο κρέας, ότι σημαίνει κρέας με μύες. Ο νέος ορισμός θα επιτρέπει στον καταναλωτή να διακρίνει σαφώς εάν τρώγει κρέας με μύες, λίπος ή εντόσθια. Η οδηγία εφαρμόζεται σε προϊόντα που περιέχουν κρέας ως συστατικό, ενώ εξαιρείται το κρέας που πωλείται χωρίς περαιτέρω μεταποίηση.  Στα προϊόντα που επηρεάζονται από τη νομοθεσία περιλαμβάνονται τα λουκάνικα, το πατέ, τα μαγειρευμένα κρέατα, τα έτοιμα εδέσματα και το κρέας σε κονσέρβες.
Ο κ. David Byrne, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, δήλωσε: «Η σαφήνεια της σήμανσης αποτελεί το "κλειδί" που δίνει στον καταναλωτή δύναμη να προχωρή-σει στις δικές τους επιλογές ως προς το τι αγοράζει και τρώει.
Η οδηγία είναι σαφής ως προς την ανάγκη ένδειξης του είδους από το οποίο προέρχεται το κρέας, ώστε π.χ. να διακρίνεται το χοιρινό από το βοδινό. Στα κράτη-μέλη εναπόκειται η ευθύνη επιβολής του νόμου και πιθανών κυρώσεων που πηγάζουν από αυτόν, λόγω παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων.
Το προϊόντα θα πρέπει πλέον να φέρουν σήμανση σύμφωνα με τους νέους κανόνες
Στην οδηγία περί σημάνσεως του κρέατος, έγινε πρόβλεψη εξαμηνιαίας μεταβατικής περιόδου, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2003, ώστε να επιτραπεί στον κλάδο να συμμορφωθεί προς τις νέες απαιτήσεις. Κατά την παραπάνω χρονική περίοδο, τα αγαθά που παράγονταν τηρώντας τους νέους κανόνες θα επιτρέπετο να κυκλοφορούν στην αγορά παράλληλα με εκείνα που τηρούν τους παλαιούς κανόνες.  Από την 1η Ιουλίου 2003 όλα τα προϊόντα οφείλουν να φέρουν σήμανση συμμορφούμενη προς τους νέους κανόνες.  Ωστόσο, θα συνεχίσει να επιτρέπεται το εμπόριο αγα-θών τα οποία σημάνθηκαν πριν από τα τέλη του Ιουνίου, έως την εξάντληση των αποθεμάτων.
Τι επιφέρει η Οδηγία περί σημάνσεως του κρέατος;
Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν στο παρελθόν υιοθετήσει δικούς τους ορισμούς του κρέα-τος  για σκοπούς σήμανσης. Ο ορισμός αυτός θα εναρμονιστεί πλέον σε επίπεδο Ε.Ε.  Η Οδηγία περιέχει σειρά διατάξεων για τη βελτίωση της πληροφόρησης του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα κρέατος, κατά ποικίλους τρόπους. Η οδηγία περιορίζει τον ορισμό του κρέατος στους μύες που είναι προσδεδεμένοι στο σκελετό των οστών, πράγμα το οποίο αποτελεί μείζονα εξέλιξη.  Άλλα μέρη του ζώου για βρώση από τον άνθρωπο, όπως τα εντόσθια (στα οποία πε-ριλαμβάνονται η καρδιά, τα έντερα και τα συκώτι) ή το λίπος, θα οφείλουν πλέον να σημαίνονται ως παραπροϊόντα και όχι ως «κρέας».  Ωστόσο, υπάρχει διάταξη για ορισμένο τμήμα του περιεχομένου λίπους, στις περιπτώσεις που συνδέεται με τους μυς, ώστε να αντιμετωπίζεται ως κρέας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα τασσόμενα στον ορισμό ανώτατα όρια. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη συστηματική ένδειξη του είδους από το οποίο προέρχεται τα κρέας, ώστε π.χ. να διακρίνεται τα βοδινό από το χοιρινό.
Τέλος, ο ορισμός αποκλείει τα «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας».  Στο βοδινό, τα μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας έχει απαγορευθεί εντελώς λόγω της ΣΕΒ.  Για άλλα είδη, το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας θα οφείλει να σημαίνεται χωριστά και δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα του περιεχομένου κρέατος σε τυχόν προϊόντα στα οποία απαντά.
Νέα σχέδια για τη σήμανση του κοτόπουλου
Μια χωριστή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της σήμανσης κοτόπουλου θα προταθεί συ-ντόμως. Ο κ. David Byrne δήλωσε: «Πρόσφατα ανακινήθηκε στα Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ένα ζήτημα, επειδή σημειώθηκαν περιπτώσεις μεταποιημένων προϊόντων πουλερικών με εσφαλμένη σήμανση. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι "φιλέτα κοτόπουλου" είχαν ίχνη πρωτεϊνών xoι-ρινού και βοδινού, καθώς και επιπρόσθετο νερό και συστατικά με σκοπό να βοηθούν τη συγκράτηση του νερού. Ως εκ τούτου, διαπίστωσα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω απαιτήσεις σήμανσης του κοτόπουλου και των λοιπών παρασκευασμάτων κρέατος. Θα προτείνω λοιπόν στα κράτη-μέλη να θεσπί-σουν νομοθεσία με την οποία θα απαιτείται η ρητή αναφορά, στη σήμανση των τροφίμων, "στήθος κοτόπουλου με επιπρόσθετο νερό."».
(πηγή ΙΝ.ΚΑ)Καταχωρήθηκε την: 07/03/2012
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!