Νέα Ιωνία Αττικής
IoniaNet  


Poll ID does not exist.
Για την σωστή ανάγνωση του website πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, τα παρακάτω προγράμματα.


6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: 
Aποφάσεις/Ανακοινώσεις Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/5/2006

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.

2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

3. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Κοπές δένδρων

5. 5η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2006.

6. 2η.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2006.

7. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων, για το έτος 2006.

8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Ιωνίας».

9. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας στο Δήμο Λευκονοίκου Κύπρου.

10. Φιλοξενία αποδήμων Ομογενών στη Δημοτική Κατασκήνωση.

11. ΄Έγκριση πρακτικού και επανάληψη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας πώλησης ακινήτου.

12. Έλεγχος της υπ’αριθμ.21/06 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας που αφορά στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.

13. Καθορισμός δικαιούχων του ανωτάτου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για υπηρεσιακές ανάγκες από τα όργανα των ΟΤΑ.

14. Ανάθεση έργων Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2006 στη Δημοτική Επιχείρηση Έργων & Ανάπτυξης Ν. Ιωνίας.

15. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή δημοτικού γηροκομείου».

16. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

17. Επιστροφή εγγυήσεων.

18. Επιστροφή χρημάτων στον κ. ΄Αντζακα Πολυδεύκη
.Καταχωρήθηκε την: 30/05/2006
Newsletter
Θέλω να ενημερώνομαι
Διαγράψτε με
Η Πόλη μας
 
Οι σύλλογοι μας
 
Η ιστορία μας
 
Η Αγορά μας
 
Σας ενδιαφέρουν
 
Κέντ. Ενημ. Καταναλωτών
 
 
Copyright 2001-2006 IQ Επικοινωνίες
Συμβατότητα με τα πρότυπα:  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!